AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Bütçe Mevzuatı    Yönetmelikler
 
Yönetmelikler
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik