AnaSayfa
 
Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları için Aranan 2 Yıllık Yabancı Dil Şartının Başlangıç Tarihi İle İlgili Görüş Yazısı

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “yeterlik sınavından itibaren” ibaresinin yeterlik sınav sonuçlarının Bakanlığımız tarafından ilan panolarında ve elektronik ortamda ilan edildiği tarihten itibaren uygulanacağına ilişkin Bakanlığımız tarafından verilen görüş yazısı.

Mali Hizmetler Uzmanlığı için yapılan yeterlik sınavını kazanan ve halen yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmek için tanınan 2 yıllık sürenin içinde bulunan personelin, kullandığı hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin süresinin bahsi geçen 2 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı’nın görüş yazısı.