AnaSayfa
 
Bütçe Görüşme Süreci Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere, 6/8/2018 tarihinde yapılan duyuru ile 2019-2021 Dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlatıldığı ve İdarelerin bütçe tekliflerini, 2019-2021 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, e-bütçe sistemi üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihine kadar girmeleri ve onaylamaları gerektiği bildirilmişti.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla İdarelerle yapılacak bütçe görüşmelerine ilişkin takvim hazırlanmıştır. Bütçe görüşme sürecine ilişkin bilgiler (görüşme tarihi ve yer bilgisi) 27/8/2018 tarihi mesai bitimine kadar İdarelerin strateji geliştirme birimlerine bildirilecektir.