AnaSayfa
 
Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın 2018 Yılı Ocak Ayı Bütçe Değerlendirmesi
15 Şubat 2018 

Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında azalarak 58,2 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 19,4 oranında artarak 56,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede bütçe fazlası 1,7 milyar TL, faiz dışı fazla ise 7,7 milyar TL olmuştur. 

Vergi gelirleri yılın ilk ayında yüzde 7,4 oranında artarak 52 milyar TL olmuştur. Vergi gelirleri içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile harç gelirleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydetmiştir. Diğer taraftan iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki KDV iadelerinin yüksek gerçekleşmesi KDV iadelerini yüzde 63 oranında artırmış, bunun etkisiyle net KDV tahsilatı yüzde 1,2 oranında azalmıştır. Tütün mamullerinden alınan ÖTV ise baz etkisi nedeniyle azalış göstermiştir. 

Ayrıca yeniden yapılandırma kapsamında Ocak ayı içerisinde 2 milyar TL gelir elde edilmiş olup yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir.

Ekonomideki canlılık 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağını işaret etmektedir. 

Vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azalmıştır.

Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de Ocak ayı içerisinde artış göstermiştir. Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içerisinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir. 

Önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz.