AnaSayfa
    Ana Menü    Bütçe    Projeler    Proje Kapanış Konferansı
 
Proje Kapanış Konferansı

Program Maliyetlendirme, İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Modelinin Geliştirilmesi Projesinin kapanış konferansı 22 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Dünya Bankası Hibe Anlaşması çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Program Maliyetlendirme, İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Modelinin Geliştirilmesi Projesinin kapanış konferansı 22 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmaları Müsteşarımız Sayın H.Abdullah KAYA ve Genel Müdürümüz Sayın Hakan AY tarafından gerçekleştirilen konferansa Bakanlığımız üst yönetimi, kamu kurumlarının temsilcileri ve Genel Müdürlüğümüz personeli katılım sağlamıştır.

Konferans, Dünya Bankasını temsilen Habib RAB, hizmet sağlayıcı Danışman Firmayı temsilen Erkan BAYKUŞ tarafından gerçekleştirilen konuşmaların ardından Türkiye’de Program Bütçe Çalışmaları (Hüseyin IŞIK), Proje Kapsamı ve Çıktıları (Özgür AVCUOĞLU), Program Bütçelemeye İlişkin Diğer Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler (Ruta Makereviciute) konularında gerçekleştirilen sunumlarla sona ermiştir.

Fotoğraflar için tıklayınız.

Sunumlar için tıklayınız.