AnaSayfa
 
Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Vize Edilmesi


        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Bakanlığımızca vize edilmiştir. Genel bütçe kapsamındaki idareler ile özel bütçeli idarelerin ödenekleri, e-bütçe sisteminde onaylanan programlar çerçevesinde, 01/02/2018 tarihi itibariyle serbest bırakılarak kullanıma açılmıştır.