AnaSayfa
 
TARIM
 
TARIM

2018 yılında merkezi yönetim bütçesinde tarıma ayrılan kaynak 29,6 milyar TL’ye çıkarılmaktadır. 

Bu kapsamda;

Tarımsal destek programları için 14,8 milyar TL, 

Tarım sektörü yatırım ödenekleri için 10,1 milyar TL,

Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 4,7   milyar TL,

kaynak ayrılmaktadır.
Tarıma Ayrılan Kaynaklar

       2018 Yılı 
  (Milyar TL)

Tarımsal Destek Programları
14,8
Yatırımlar
10,1
Tarımsal Kredi Sübvansiyonu, Müdahale           
Alımları, İhracat ve Tarımsal KİT'lerin Finansmanı
4,7
Tarıma Ayrılan Kaynaklar Toplamı

29.6
Resim1.png 
Fındık üreticilerine dekar başına 170 TL üzerinden destekleme ödemesi yapılmaya devam edilecektir.

Yem bitkileri ekimi yapan üreticilere dekar başına 40 TL ila 90 TL arasında destekleme ödemesi yapılacaktır.
 

tarim.png
Tarımsal destek programları için ayrılan kaynak 2017 yılı ödeneklerine göre % 12 oranında artırılarak 14,8 milyar TL'ye çıkarılmaktadır. Bu tutarın 4 milyar TL'si hayvancılık destekleri, 2,4 milyar TL'si yağlı tohumlu bitkilere prim desteği, 1,7 milyar TL'si kırsal kalkınma destekleri, 1 milyar TL'si hububat prim desteği, 553 milyon TL'si gübre desteği, 1,9 milyar TL'si mazot desteği,  850 milyon TL'si fındık alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği, 958 milyon TL'si tarım ürünleri sigortası desteği, 170 milyon TL'si çay primi desteği ve 946 milyon TL'si diğer tarımsal destekleme hizmetleri için ayrılmaktadır.
 
2018 yılında mazot ve gübre desteği olarak çiftçilere dekar başına 13 TL ila 40 TL arası ödeme yapılacaktır. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin TL destek verilecektir.

Tarım işletmeleri için Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen faiz destek tutarı % 11 artırılarak 2,6 Milyar TL'ye çıkarılmaktadır.
2018 yılında önceki yıllardan farklı olarak 4 aylık ve üzeri her buzağı için 350 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için bu tutar 500 TL olarak uygulanacaktır. 

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize anaç hayvan başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.
 

 tarim2.png

Çiftçilerimizin, tarımsal üretimde karşılaşacakları riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi amacıyla tarım sigortası prim tutarlarının % 50 ila % 66'sı Devlet tarafından karşılanmaya devam edilecektir.

30 il Mera Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu illerde 200 başa kadar düve alımına % 30 hibe, her bir buzağı için 750 TL destek verilmektedir.