AnaSayfa
 
VERGİ GELİRLERİ
Vatandas Bütçe
  
VERGİ GELİRLERİ

1vergi2018.png
2vergi2018.png

2018 YILINDA YATIRIMLARA VE ÜRETİME GÜÇLÜ DESTEK

Proje bazlı (süper) teşvik sistemi ile stratejik yatırımlar
 
hayata geçiriliyor. 
2018 yılında imalat yatırımlarının güçlü desteklenmeye devam edilmesi  öngörülüyor.  
 • % 200 oranında yatırıma katkı, sıfır kurumlar vergisi
 • 10 yıl kurumlar vergisi istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • 10 yıl gelir vergisi stopaj istisnası, işveren sigorta primi desteği
 • 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi ve bedelsiz devir
 • 10 yıl % 50 oranında enerji tüketim desteği
 
 • 10 yıl faiz / kar payı ya da hibe desteği
 • 5 yıl asgari ücretin 20 katı nitelikli personel ücret desteği
 • % 49 oranında yatırıma ortak olma
 • Yatırım konusu ürüne kamu alım garantisi
 • Altyapı yatırımı desteği
 • İzin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescil kolaylığı
 
 • Yatırımlara 15 puan artırımlı Devlet desteği
 • Kazanca % 100 oranında indirimli kurumlar vergisi uygulaması
 • Katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirim
 • İnşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen KDV’ye hızlıca iade imkânı 


  Fiilen üretim faaliyetinde bulunan KOBİ’ler birleşmeleri halinde kazançlarından 3 yıl boyunca yalnızca % 5 kurumlar vergisi alınacak.