AnaSayfa
 
2018 BÜTÇESİNE GENEL BAKIŞ
Vatandas Bütçe
9Vatandasin bütçe rehberi_2018_v22.png
 10Vatandasin bütçe rehberi_2018_v22.png

2018 yılı bütçesi ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir bütçedir.

2018 yılında Türkiye ekonomisinin % 5,5 seviyesinde büyümesi beklenmektedir. 2018 bütçesi ülkemizin büyüme potansiyelinin artırılması, ekonomik istikrarın korunması, cari açığın sürdürülebilir seviyede tutulması ve yurtiçi tasarruflar ile yatırımların teşvikine katkı sağlanması hedefleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede, sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilecek kamu gelirleri artırılırken, kamu harcamaları tarafında ise kapsamlı bir tasarruf dönemi başlatılmaktadır.

Önceki dönemlerde olduğu gibi, bütçeden ayrılan kaynaklarla Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenerek ekonomimizin rekabet gücünün ve yüksek katma değerli üretiminin artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında özel sektörün maliyetlerini aşağı çekecek destek ve teşvik mekanizmaları da 2018 yılında uygulanmaya devam edilecektir.

Bütçedeki faiz harcamalarının payı azaltılırken vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak kaynaklar artırılmaktadır.

 2002 yılında bütçenin % 43,2’si doğrudan faiz harcamalarına giderken bu oran son yıllarda        % 10’ların altına indirilmiştir. 2018 yılı için bu oranın  % 9,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin 86 TL’si faize giderken 2018 yılında toplanacak her 100 TL’lik verginin sadece 12 TL’si faize gidecektir.

   Ekonomide yakaladığımız sürekli ve güçlü büyüme trendi, ekonomik ve siyasi istikrar ve güçlü kamu maliyesi dengeleri birbirini desteklemek suretiyle bir taraftan borçlanma ihtiyacını düşürürken diğer taraftan kamunun reel borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde aşağı çekmiştir. Bu sayede başta eğitim, sağlık, sosyal harcamalar, reel sektör destekleri ve yatırımlar olmak üzere refah artışı sağlayacak alanlara çok daha fazla kaynak ayrılmıştır.

2017 VBR-e_Page_1.png
2017 VBR-e_Page_2.png