AnaSayfa
 
SOSYAL YARDIMLAR
Vatandas Bütçe

SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal yardım harcamaları için 2018 yılı bütçesinde 50,8 milyar TL kaynak ayrılmıştır.


Ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışı, sosyal yardım programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmaktadır. Sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirebilecek birçok yeni uygulama hayata geçirilmiş, sosyal yardım programları çeşitlendirilmiştir. Bu kapsamda 2018 Yılı Bütçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 50,8 milyar TL’ye çıkarılmaktadır. 

2018 yılında; 

Ödeme gücü olmayan 9,4 milyon vatandaşımızın sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 8,2 milyar TL, 

500 bin engelli vatandaşımızın evde bakımına destek amacıyla 6,4 milyar TL öngörülmektedir.

Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadınlara barınma hizmeti, psiko-sosyal destek, il avukatları ve Barolar tarafından hukuki destek, 0-6 yaş arası çocuklarına kreş imkanı sağlanmakta ve aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar harçlık verilmektedir. Şiddet mağduru kadınlarımıza sağlanan barınma imkânı için 5 milyon TL; çocukları için sağlanan kreş hizmeti için 2 milyon TL ödenek öngörülmektedir.
 
Korunmaya muhtaç çocuklarımızın korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 2018 yılında 104 milyon TL ,
65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve engelli vatandaşlarımızın yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 1,2 milyon vatandaşımız için 5 milyar 943 milyon TL, ekonomik yoksunluk içinde olan 110 bin çocuk ve gencimizin ailelerinin yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 934 milyon TL ödenek öngörülmektedir.

Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kuruluşlarının giderleri için 536,9 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Ev tipi kuruluşlarda bakım hizmetinin verildiği Çocuk Evlerinin giderleri için ise 297,4 milyon TL ödenek ayrılmaktadır. 

sosyalyardim.png

1,2 milyon aileye doğum yardımı için 571 milyon TL kaynak ayrılmaktadır. Bu kapsamda birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı gebelik yardımları kapsamında doğumun hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 75 TL, düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL, doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile çocuk başına aylık 35 TL ödeme yapılmaktadır.