AnaSayfa
 
2018 Yılı Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

2018 Yılı Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.


Yayımlanan Genel Yazı için Tıklayınız.

Yayımlanan Genel Yazıda, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesine göre, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, seyahat kartlarının verilmesine, kullanılmasına ve bu kartlar için ödenecek bedellerin belirlenmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre;

-6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak görev yapan memur ve hizmetlilere verilecek söz konusu kartlarla bu Kanun kapsamında bulunan bütün idareler tarafından işletilen her türlü taşıtlarda seyahat edilebilecektir.

-Seyahat kartı taleplerinin hazırlanmasında, 2017 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecektir.

-Malî hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.

-Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabileceklerdir.

-Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, söz konusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami özen gösterilecektir.

-2018 yılı için geçerli olmak üzere seyahat kartları KDV hariç;

       a) Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 85,35 TL,       

       b) Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 63,60 TL,

       c) Büyükşehir olmayan diğer illerde ise aylık 47,65 TL,

           karşılığında verilecektir.