AnaSayfa
 
İdari Mevzuatı Geliştirme Dairesi

İdari Mevzuatı Geliştirme Dairesinin Görevleri;

1-Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü tüzük, BKK, esas ve usul, yönetmelik ve tebliğ tasarıları ile ilgili olarak, yerine ve ilgisine göre ihtisas birimlerinden yazılı görüş alarak ve ihtisas birimlerinin temsilcileri ile toplantı yaparak Bakanlığın görüşünü hazırlamak.

2- 1 inci sırada belirtilen mevzuatla ilgili olarak diğer birim, kurum ve kuruluşlarda yapılacak toplantılara katılmak ve ihtisas birim temsilcilerinin katılımını sağlamak.

3-Yazılı ve sözlü soru önergelerine cevap hazırlamak.

4-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri