AnaSayfa
 
Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ İçin Tıklayınız.

Kamunun elinde bulunan sosyal tesislerin kamu maliyesine yük getirmemesi gerekmektedir. 
Yayımlanan tebliğle kamu idarelere ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik ve verimli işletilmesine, güçlü bir idari ve mali yapının oluşturulmasına yönelik genel ilkeler belirlenmiştir. Buna göre;
-Sosyal tesislerin yıllık faaliyet sonuçları kurumun internet sayfasında yayımlanmak suretiyle kamuoyu ile paylaşılacaktır.
-Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel sosyal tesislerden ve hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılmayacaktır.
-Sosyal tesislerin, işletmeye açık olmadığı veya kapasite kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkânları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir.
-Sosyal tesislerin mevcut varlıklarının kamu maliyesine yük getirmeyecek şekilde etkin yönetim ve kullanımını sağlayacak önlemler alınacaktır.
-Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bildirilecektir. 
-Kamu idarelerinin tasarrufunda bulunan sosyal tesislere ilişkin verilerin Milli Emlak Otomasyon Projesi sisteminde oluşturulan KTS (Sosyal Tesis) Modülüne girilmesi sağlanacaktır.