AnaSayfa
 
2018 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları Başladı

2018-2020 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlandı

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanabilmesi amacıyla, 2018-2020 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Kamu idarelerinin öncelikle orta vadeli mali plan eki tavanlara esas olmak üzere 2018-2020 dönemine ait hizmet öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda ödenek ihtiyaçlarını ve gelir tahminlerini içeren bütçe tekliflerini, 2018-2020 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, 10 Temmuz 2017tarihine kadar e-bütçe sistemi üzerinden Bakanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.


Kamu idareleri ile bütçe görüşmeleri alınan teklifler çerçevesinde, orta vadeli programın yayınlanması öncesinde Bakanlığımızca belirlenecek ve ayrıca ilan edilecek takvime göre yapılacaktır.

Kamu idareleri, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın yayınlanmasını takiben bütçe tekliflerini, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak, en geç Eylül ayı sonuna kadar e-bütçe sistemine girecek ve aynı süre içinde yetkilileri tarafından imzalanacak yazıyla Bakanlığımıza göndereceklerdir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen ve uygulamaya ilişkin diğer hususları içeren genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.