AnaSayfa
 
2018-2020 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hazırlık Çalışmalarına Dair Genel Yazı

2018-2020 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hazırlık Çalışmalarına Başlanmıştır.

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması amacıyla, 2018-2020 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve eki tablolar e-bütçe sisteminde yayımlanacaktır. İlgili genel yazı için tıklayınız.