AnaSayfa
 
IX.Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı

IX. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı Çanakkale’de yapıldı.

Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle 09-11 Mayıs 2017 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirilen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel ACER ile Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan “IX. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısına” Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı yönetici ve uzmanları ile Yükseköğretim Kurumlarından strateji geliştirme daire başkanları olmak üzere toplantıya 147 kişi katılmıştır.

IX. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısının birinci gününün sabah oturumlarında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsa ATÇEKEN’in yönetiminde yapılan panelde, Panelist olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Mehmet BÜLBÜL ve Hüseyin IŞIK, Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Muhammed Fatih YILDIRIM ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali YILMAZ “Kamuda Stratejik Yönetim: Plan, Program, Bütçe, İç Kontrol ve Risk Yönetimi İlişkisi” konusunda yaptıkları sunumların akabinde, oturumlar soru/cevap bölümüyle sona ermiştir. Öğleden sonraki oturumlarda ise, “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Yeni Muhasebe Bilişim Sistemi” konusunda Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif YILDIRIM tarafından sunum yapılmış ve soru/cevap bölümüyle birinci günün programı tamamlanmıştır.

Toplantının ikinci gününün sabah oturumlarında “Ülkemizde Kamu Alımları Yoluyla Yerli Üretimin Desteklenmesi” konusunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yücel SÜZEN ve Maliye Uzmanı Kenan ÖZCAN, devamında Daire Başkanı Yücel SÜZEN ve Maliye Uzmanı Büşra ZENGİN “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesi Yoluyla Fiyat Farkı Ödenmesi” konusundaki sunumlarını yapmışlar, konuyla ilgili soru/cevap bölümüyle oturumlar sona ermiştir.Toplantının öğleden sonraki oturumlarında “Yükseköğretimde İç Kontrol ve Kalite Güvencesi” konusundaki panelde ise, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan YELKİALAN yönetiminde yapılan panelde, panelist olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU,Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL ve Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ayhan YILDIZ sunumlarını yapmışlar ve sunumla ilgili katılımcıların soru/cevap bölümü ile oturumlar sona ermiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı İsa ATÇEKEN’in kapanış konuşması ve katılımcı Strateji Geliştirme Daire Başkanları adına İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatma KÖKSAL’ın son söz konuşmasıyla IX. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı sona ermiştir.