AnaSayfa
 
2017 BÜTÇESİNE GENEL BAKIŞ
Vatandas Bütçe
kapak.jpg

2017 BÜTÇESİ BÜYÜMEYİ ESAS ALAN BİR BÜTÇEDİR

2017 yılında büyümenin yüzde 4,4 düzeyine çıkması hedeflenmektedir. Küresel ekonomide toparlanma ve buna bağlı olarak dış talebin artması, dış finansman koşullarının elverişli bir şekilde devam etmesi, jeopolitik risklerin azalması, turizm sektöründeki toparlanma ile özel sektör yatırım ve tasarruf oranlarındaki artmasının ekonomik büyümemizi destekleyen temel unsurlar olması beklenmektedir. Ayrıca gerek bu güne kadar gerçekleştirilen yapısal reformlar gerekse de önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak reformlar ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek suretiyle potansiyel büyüme oranımız yukarı çekilecektir.

2017 BÜTÇESİ FAİZE DEĞİL KAMU HİZMETLERİNE KAYNAK AYIRAN BİR BÜTÇEDİR

2002 yılında her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken, 2017 yılında sadece 11 lirası faiz harcamalarına gidecek, geriye kalan kısmı eğitime, sağlığa, yatırıma, tarıma, sosyal yardımlara kısaca halkımızın refahına harcanacaktır.

2017 yılı bütçesiyle gerek artan kamu yatırımları gerekse de reel sektöre sağlanacak imkan ve desteklerle özel sektör yatırımları ve ihracat artırılacaktır.

Bütçeden ayrılan kaynaklarla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edilecek, özel sektörün maliyetlerini aşağı çekilecek, destek ve teşvik unsurları artırılacaktır.

Bu nedenle 2017 bütçesi Büyüme Dostu Bir Bütçedir.

 grafik_pasta_gorsel.jpg