AnaSayfa
    TARIM
 
TARIM
Vatandas Bütçe
Bugday_k.jpg
Tarımsal destek programları için ayrılan kaynak 2016 yılı ödeneklerine göre yüzde 10,3 oranında artırılarak 12,8 milyar TL'ye çıkarılmaktadır.
 ap1_k.jpg
Bu tutarın 3,8 milyar TL'si hayvancılık destekleri, 2,2 milyar TL'si yağlı tohumlu bitkiler prim desteği,1,5 milyar TL'si kırsal kalkınma destekleri 892 milyon TL'si hububat prim desteği, 877 milyon TL'si gübre desteği, 723 milyon TL'si mazot desteği,  835 milyon TL'si fındık alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği, 900 milyon TL'si tarım ürünleri sigortası desteği, 165 milyon TL'si çay primi desteği, 910 milyon TL'si diğer tarımsal destekleme hizmetleri için ayrılmıştır.
Fındık üreticilerine dekar başına 170 TL üzerinden destekleme ödemesi yapılmaya devam edilecektir.
Çiftçilerimizin, tarımsal üretimde karşılaşacakları riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi amacıyla tarım sigortası prim tutarlarının %50 ila % 66'sı Devlet tarafından karşılanmaya devam edilecektir.
tarim_tra_k.jpg Yem bitkileri ekimi yapan üreticilere dekar başına 40 TL ila 150 TL arasında destekleme ödemesi yapılacaktır.

2017 yılında mazot ve gübre desteği olarak çiftçilere dekar başına 11 TL ödeme yapılacaktır. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin TL destek verilecektir. 

Tarım işletmeleri için Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen faiz destek tutarı yüzde 37 artırılarak 2,4 Milyar TL'ye çıkarılmaktadır.
hayvancilik-b_3_k.jpg

Başta Doğu Anadolu bölgesindeki iller olmak üzere standartlara uygun besi ırkı hayvan alımlarında ilk defa çiftçilerimize yüzde 30 oranında hibe verilecektir. Yine bu bölgelerde buzağı desteğinde her buzağı başına ilave 200 TL destek ödemesi yapılacaktır.

2017 yılında önceki yıllardan farklı olarak 4 aylık ve üzeri her buzağı için 350 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için bu tutar 500 TL olarak uygulanacaktır. 

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize anaç hayvan başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.
Tarıma Ayrılan Kaynaklar2017 Yılı
(Milyar TL)
Tarımsal Destek Programları12,8
Tarımsal Kredi Sübvansiyonu, Müdahale5,1
Yatırımlar10,3
Gübre ve Yemde KDV'nin Kaldırılması2,7
Tarıma Ayrılan Kaynaklar Toplamı
30.9