AnaSayfa
    YATIRIMLAR
 
YATIRIMLAR
Vatandas Bütçe

YATIRIMLARI % 30 ARTIRIYORUZ

Özel sektör yatırımlarına kaldıraç etkisi sağlayacak şekilde kamu altyapı yatırımlarına yönelik önemli miktarda kaynak ayrılmaktadır.
yatirimlar grafigi.jpg

BÖLGESEL VE
KIRSAL KALKINMA

23 ili kapsayan Doğu ve Güney-doğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi başlatılmıştır. Bu kapsamda 12 milyar TL kaynak ayrılmıştır.
harita.png


Köylerimizin yol, altyapı ve kanalizasyon yatırımlarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan KÖYDES projesine bugüne kadar toplam 9,8 milyar lira aktarılmıştır. 2017 yılında ayrılan kaynak ise bir önceki yıla göre 2 katına çıkmakta ve 840 milyon liraya yükselmektedir.

Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güç-lendirmek amacıyla oluşturulan SUKAP projesi için bugüne kadar harcanan kaynak tutarı 3,2 milyar li-raya ulaşmıştır. 2017 yılında ise yaklaşık 700 milyon lira kaynak ayrılmaktadır.

Bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenen kalkınma ajanslarına 2017 yılı bütçesinden 532 milyon lira kaynak ayrılmaktadır.


ULAŞTIRMAUlaştırma alanında yapılan yatırımlarla bölünmüş yol ağı uzunluğu 24.891 kilometreye çıkarılmıştır.
Dünyada bir ilk olan, tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan 3 katlı Büyük İstanbul Tünelini tasarlanmış bulunmaktadır. Günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı toplam dokuz farklı raylı sistemi birbirine bağlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün trafiğine nefes aldıracak projenin Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapımına başlanacaktır.
 

AR-GEKamu Ar-Ge ödeneklerinin tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecektir.
Ar-Ge harcamaları için 2017 yılı bütçesinde yaklaşık 5,8 milyar TL ödenek öngörülmüştür.
 milli-uydu-1.jpg
 kurumsal.jpg 

REEL SEKTÖR

Reel kesim destekleri içerisinde en büyük pay istihdam üzerinde olumlu etkisi olan sosyal güvenlik işveren prim desteklerine verilmektedir. 2017 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 22 milyar lira tutarındaki işveren primi devlet bütçesinden karşılanacaktır.
Reel sektör destekleri içerisinde ihracatın desteklenmesine yönelik ayrılan kaynak 3 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3 buçuk saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü trafiğe açılmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamlanmış ve vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Bu kuşağın önemli bir bölümü olan ve üzerinde demiryolu da bulunan Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yer aldığı gü-zergahın da yapımına başlanacaktır. Böylece otoyollar ve köprülerle çevrilmiş Marmara Ringi oluşturulacaktır.
fabrika.jpg
Ayrıca, tarımsal kredi faiz desteği için 2,4 milyar TL, Bağ-Kur prim desteği kapsamında 1,5 milyar TL, esnaf kredileri faiz desteği için 1,3 milyar TL, KOBİ destekleri için 1,1 milyar TL, yatırım teşvikleri için 600 milyon TL, turizm sektörü destekleri için 522 milyon TL olmak üzere toplam 32,4 milyar TL kaynak reel sektörün desteklenmesi için ayrılmıştır.

Reel kesim destekleri içerisinde en büyük pay istihdam üzerinde olumlu etkisi olan sosyal güvenlik işveren prim desteklerine verilmektedir. 2017 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 22 milyar lira tutarındaki işveren primi devlet bütçesinden karşılanacaktır.
Reel sektör destekleri içerisinde ihracatın desteklenmesine yönelik ayrılan kaynak 3 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.