AnaSayfa
 
VERGİ GELİRLERİ
Vatandas Bütçe
vergi grafik.jpg
gelir tablo.jpg
  
 

TEŞVİKLER VE DESTEKLER

 • Yeni iş kuran gençlerin 75 bin TL'lik kazancından 3 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak
 • Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazancı gelir vergisinden muaf tutulacak
 • Sözleşmelerin sadece tek nüshasından damga vergisi ve noter harcı alınacak
 • Teşvik belgeli yatırımlar damga vergisi ve harçtan istisna olacak
 • Teşvik belgeli binalarda 5 yıl, arazilerde ise yatırım teşviki süresince emlak vergisi alınmayacak
 • Tasarım faaliyetleri Ar-Ge faaliyetleri gibi desteklenecek
 • Öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmayacak
 • Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı harcamaları ticari kazançtan ve GMSİ’den doğrudan indirilebilecek
 • Isı yalıtım ve enerji tasarruf harcamalarına yönelik işlemlerden damga vergisi ve harç alınmayacak

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA


MEVCUT TEŞVİKLER

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi     
 •  copaa.jpg İLAVE EDİLEN TEŞVİKLER

 • 10 Yıla Kadar Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Hazine Taşınmazının Bedelsiz Devri
 • Enerji Tüketim Harcamalarının Karşılanması
 • Ücret Desteği Sağlanması
 • Yatırıma Ortak Olunması
 • Alım Garantisi
 • İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tescil Kolaylığı
 • Altyapı Yatırım Desteği
 • Faiz Hibe Desteği