AnaSayfa
 
SOSYAL YARDIMLAR
Vatandas Bütçe


Sosyal yardım harcamaları için 2017 yılı bütçesinde 45 milyar TL kaynak ayrılmıştır.


2017 yılında ödeme gücü olmayan yaklaşık 9 milyon vatandaşımızın sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 7,2 milyar TL kaynak ayrılmıştır. 

Çocuklarımızın her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinin giderleri için 525,4 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Ev tipi kuruluşlarda bakım hizmetinin verildiği Çocuk Evlerinin giderleri için ise 280,4 milyon TL ödenek ayrılmıştır.
1 milyon 200 bin kişiye doğum yardımı için 544 milyon TL kaynak ayrılmıştır.
Gebe kadınların doğumlarını hastanede ger-çekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı gebelik yardımları kapsamında doğumun hastanede yapılması halinde 1 kere-ye mahsus 75 TL, düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL, doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL ödeme yapılmaktadır.
Ayrıca, Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile çocuk başına aylık 30 TL ödeme yapılmaktadır.Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadınlara barınma hizmeti, psiko-sosyal destek, il avukatları ve Barolar tarafından hukuki destek, 0-6 yaş arası çocuklarına kreş imkanı sağlanmakta ve aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar harçlık verilmektedir.

slider-disability.jpg


Detail_Baby_Final_V2-1024x824.jpg


Şiddet mağduru kadınlarımıza sağlanan barınma imkânı için 10 milyon TL; çocukları için sağlanan kreş hizmeti için 4 milyon TL; geçici maddi yardım ödemeleri için 6,5 milyon TL ödenek öngörülmüştür.

Korunmaya muhtaç çocuklarımızın korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesi amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 2017 yılında 86 milyon TL ödenek öngörülmüştür.

Bakıma muhtaç engellilerimizin evde bakımına destek için 5,8 milyar TL ödenek öngörülmüştür. Evde bakımı sağlanamayan bakıma muhtaç engellilerimize özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti verilmesi sağlanmaktadır. Bu hizmetin karşılığı olarak kişi başına aylık bakım ücreti ödenmektedir. 2017 yılında söz konusu ödeme için 403,3 milyon TL ödenek ayrılmıştır.