AnaSayfa
    EĞİTİM
 
EĞİTİM
Vatandas Bütçe

education.jpg

2017 yılında 
en büyük pay
eğitimin

Education (1).jpg


Eğitime ayrılan kaynak 122 milyar TL.’dir Bu tutar bütçe giderlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Öncelikle kız öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlamalarına büyük katkı sağlayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin taşımalı eğitimi ve öğle yemeği ile engelli taşıma için 3 milyar TL kaynak öngörülmüştür. Kız çocuklarının eğitime devam etmeleri için ilave teşvik mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu itibarla, Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında ilköğretime devam eden kız öğrencilere aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrencilere ise aylık 60 TL ödeme yapılmaktadır.
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burslar ise memur maaş artış oranında artırılacaktır.

475853577.jpg 81 ilimizde de üniversite eğitimi imkanı bulunmaktadır. 2017 yılı itibarıyla 111’i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 174 üniversite bulunmaktadır. Üniversiteler için ayrılan toplam kaynak 25,6 milyar TL olmuştur.
2016 yılında yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarlarını 400 TL’ye yükseltilmişti. 2017 yılı bütçesinde ise yaklaşık 1,6 milyon üniversite öğrencisinin öğrenim burs ve kredilerine 7,8 milyar TL kaynak ayrılmıştır.
2017 yılında da açılacak yeni yurtlarla birlikte toplam yurt kapasitesinin 690 bine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla YURTKUR için bütçeden ayrılan kaynak 2016 yılına göre yüzde 21 oranında artırılarak 11,3 milyar liraya çıkarılmaktadır.
İlkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığını kazandırmak ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini sağlamak amacıyla Okul Sütü Programı için 2017 yılında bütçede 203 milyon TL ödenek öngörülmüştür.
2017 yılında ilköğretim ve ortaöğretimde ücretsiz kitap yardımı ve taşımalı eğitim ve barınma giderleri için toplam 4,5 milyar TL, yükseköğrenim yiyecek yardımı olarak ise 799 milyon TL kaynak ayrılmıştır.

565868.jpg

Özel okullarda eğitim ve öğretimlerine devam edecek öğrencilere 2.860 TL ile 4.000 TL arasında, OSB içinde ve OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim ve öğretimlerine devam edecek öğrencilere alanlara göre 4.590-6.675 TL arasında eğitim ve öğretim desteği sağlanmaktadır. 2016-2017 döneminde bu desteklerden 340 bin öğrenci faydalanacaktır.