AnaSayfa
 
Peb Eğitim Dokümanları
Performans Programı Hazırlama Eğitimi / 02 - 03 Temmuz 2009
Eğitim Dokümanları
Performans Programı Hazırlama pdf
Performans Bütçe Modülüpdf

Performans Programı Hazırlama Eğitimi / 25 - 31 Mayıs 2009
Eğitim Dokümanları
Performans Programı Hazırlama Sürecipdf
Performans Hedefleri ve Göstergelerin Belirlenmesipdf
Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Maliyetlendirmepdf
Performans Bütçe Modülüpdf