AnaSayfa
 
2016 Yılı Bütçe Gerekçesi
2016 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ (TÜMÜ)
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I - BÜTÇE PERFORMANSI
BÖLÜM II - ORTA VADELİ MALİ PLAN (2016-2018)
BÖLÜM III - 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI
BÖLÜM IV - GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM V - GİDER POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VI - BORÇLANMA POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VII - KAMU PERSONEL SİSTEMİ
BÖLÜM VIII - SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
BÖLÜM IX - KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER
BÖLÜM X - ÖZELLEŞTİRME
BÖLÜM XI - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER
BÖLÜM XII - DİĞER HUSUSLAR