AnaSayfa
 
2007 Yılı Bütçe Gerekçesi
2007 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ (TÜMÜ)
BÖLÜM I - GENEL EKONOMİK DURUM
BÖLÜM II - BÜTÇE PERFORMANSI
BÖLÜM III - ORTA VADELİ MALİ PLAN
BÖLÜM IV - 2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI
BÖLÜM V - GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VI - GİDER POLİTİKASI
BÖLÜM VII - KAMU BORÇLARI
BÖLÜM VIII - KAMU PERSONEL SİSTEMİ
BÖLÜM IX - SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
BÖLÜM X - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
BÖLÜM XI - ÖZELLEŞTİRME  
BÖLÜM XII - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER  
BÖLÜM XIII - DİĞER HUSUSLAR