AnaSayfa
 
2009 Yılı Bütçe Gerekçesi
2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ  (TÜMÜ) 
İÇİNDEKİLER 
BÖLÜM I - GENEL EKONOMİK DURUM 
BÖLÜM II - BÜTÇE PERFORMANSI 
BÖLÜM III - ORTA VADELİ MALİ PLAN 
BÖLÜM IV - 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BÖLÜM V - GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM VI - GİDER POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM VII - BORÇLANMA POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM VIII - KAMU PERSONEL SİSTEMİ 
BÖLÜM IX - SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 
BÖLÜM X - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 
BÖLÜM XI - ÖZELLEŞTİRME 
BÖLÜM XII - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER 
BÖLÜM XIII - DİĞER HUSUSLAR