AnaSayfa
 
2011 Yılı Bütçe Gerekçesi
2011 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ (TÜMÜ)
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I - BÜTÇE PERFORMANSI
BÖLÜM II - ORTA VADELİ MALİ PLAN
BÖLÜM III - 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI
BÖLÜM IV - GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM V - GİDER POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VI - BORÇLANMA POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VII - KAMU PERSONEL SİSTEMİ
BÖLÜM VIII - SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
BÖLÜM IX - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
BÖLÜM X - ÖZELLEŞTİRME
BÖLÜM XI - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER
BÖLÜM XII - DİĞER HUSUSLAR