AnaSayfa
 
III. Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı
          Bakanlığımız tarafından 14-20 Aralık 2014 tarihleri arasında iki grup halinde Antalya’da gerçekleştirilen geleneksel  “III. Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Adem CEYLAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
          III. Mahalli İdareler Strateji/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı’nın birinci gününde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL tarafından soru-cevap ve örneklerle “Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum” ile ilgili sunum yapılmış ve buna ilişkin anket düzenlenerek ilk gün çalışmaları tamamlanmıştır.
          Toplantının ikinci günü öğleden önceki birinci oturumda, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Sayın Şafak Birol ACAR tarafından “Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol” konusunda sunum yapılmış soru ve cevaplara yer verilmiştir. İkinci oturumda ise Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Sayın Onur DERİCİ tarafından “Mahalli İdarelerin Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistem ve Uygulamalarının Denetim Süreci ve Sonuçları” konusundaki sunumunu yapmıştır.
          İkinci gün öğleden sonraki oturumda ise, Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün moderatörlüğünde “Mahalli İdarelerin Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu panel düzenlenmiştir. Söz konusu panele Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Sayın Onur DERİCİ, İçişleri Bakanlığından Daire Başkanları Sayın Murat DİKBAŞ ve Sayın Yunus SEZER’ ile Marmara Belediyeler Birliğinden Sayın Dr. Mehmet Cemil ARSLAN, konuşmacı olarak katılmışlardır.
          Toplantının üçüncü günü öğleden önceki oturumda, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mustafa Cüneyt AKSOY tarafından “Yeni Memuriyet Mahalli” konusunda, Maliye Uzmanı Sayın Mehmet BEZİK tarafından “6245 Sayılı Harcırah Kanunu” hakkında sunumlar yapılmış soru-cevaplar alınmıştır.
          Üçüncü gün öğleden sonraki oturumda ise Maliye Uzmanları Sayın Müge GÜLEÇ ve Sayın Özgür Aydın ÖZKAN tarafından “Mahalli İdarelerde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Hakları” konusunda sunumlar yapılmış ve soru-cevaplar alınmış ve program Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün kapanış konuşması ile üç günlük çalışmalar sona ermiştir.
 
 
 
Sunumlar
 
Kamu İç Kontrol Standarlarına Uyum        
Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol 
Denetim Süreci ve Sonuçları 
Memuriyet Mahalli 
Harcırah Mevzuatı 
Mahalli İdareler Personelinin Mali ve Sosyal Hakları