AnaSayfa
 
2012 Yılı Bütçe Gerekçesi
2012 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ (TÜMÜ)  
İÇİNDEKİLER 
BÖLÜM I - BÜTÇE PERFORMANSI 
BÖLÜM II - ORTA VADELİ MALİ PLAN 
BÖLÜM III - 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BÖLÜM IV - GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM V - GİDER POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM VI - BORÇLANMA POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM VII - KAMU PERSONEL SİSTEMİ 
BÖLÜM VIII - SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 
BÖLÜM IX - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 
BÖLÜM X - ÖZELLEŞTİRME 
BÖLÜM XI - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER 
BÖLÜM XII - DİĞER HUSUSLAR