AnaSayfa
 
VI. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı Antalya
Maliye Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile Antalya’da gerçekleştirilen, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile üniversitelerimizin strateji geliştirme daire başkanlarından toplam 139 kişi katılmıştır.
 
“VI. Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı”nın birinci günü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, “Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Ali KARATÜRK ile Maliye Uzmanı Sayın Ekrem İLKAR, “Üniversitelerde Tam Gün Uygulaması” başlıklı sunumlarını yapmışlardır. Kamu iç kontrol standartları ile ilgili sunumlar sırasında anketler düzenlenmiş ayrıca birinci güne ilişkin soru-cevaplar alınmış ve çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK tarafından “Günün Açılışı” bölümünde, birinci günün özeti ile ikinci gün yapılacak sunumlarla ilgili değerlendirmeler yapılmış, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Hüseyin IŞIK tarafından “Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuzu Taslağı” ile ilgili sunum yapılmıştır. Daha sonra “Program Hiyerarşisi, Program Hedef ve Göstergeleri Örnekleme” konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve yedi grup halinde çalışmalar yapılarak, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan öneriler katılımcılarla paylaşılmış ve soru-cevaplar da alınarak kılavuz taslağı değerlendirilmiştir.  Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Yusuf GEZBELİ ise, “Kesin Hesap ve Muhasebat Uygulamaları” konusunda sunumlarını yapmıştır.
İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun ve katılımcı kurumlar adına ise Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Semra KURTÇA’nın kapanış konuşmaları ile iki günlük çalışmalar sona ermiştir.
 
 
 
Sunumlar
 

1-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum- Mehmet BÜLBÜL

 

2-Üniversitelerde Tam Gün Uygulaması- Ali KARATÜRK-Ekrem İLKAR

 

3-Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuzu Taslağı- Hüseyin IŞIK

 

4-Kesin Hesap ve Muhasebat Uygulamaları- Yusuf GEZBELİ