AnaSayfa
 
VI. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Afyonkarahisar
Maliye Bakanlığınca Afyon’da gerçekleştirilen, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile strateji geliştirme birim yöneticilerden toplam 159 kişi katılmıştır.
 
“VI. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nın birinci günü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, “Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Kemal ÇELİK ile Maliye Uzmanı Sayın Müge GÜLEÇ, “Kamu Personel Sisteminde Toplu Sözleşme” başlıklı sunumlarını yapmışlardır. Kamu iç kontrol standartları ile ilgili sunumlar sırasında anketler düzenlenmiş ayrıca birinci güne ilişkin soru-cevaplar alınmış ve çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK tarafından “Günün Açılışı” bölümünde, birinci günün özeti ile ikinci gün yapılacak sunumlarla ilgili değerlendirmeler yapılmış, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Hüseyin IŞIK tarafından “Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuzu Taslağı” ile ilgili sunum yapılmıştır. Daha sonra “Program Hiyerarşisi, Program Hedef ve Göstergeleri Örnekleme” konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve yedi grup halinde çalışmalar yapılarak, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan öneriler katılımcılarla paylaşılmış, Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Sayın Kutluhan Taşkın’ın “Plan Bütçe İlişkisi” konulu sunumunun ardından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK tarafından bu bölümün genel değerlendirmesi yapılmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Yusuf GEZBELİ ise, “Kesin Hesap ve Muhasebat Uygulamaları” konusunda sunumlarını yapmışlardır.
İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun ve katılımcı kurumlar adına ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran’ın kapanış konuşmaları ile iki günlük çalışmalar sona ermiştir.
 
 
 
Sunumlar
 

1-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum- Mehmet BÜLBÜL

 

2-Kamu Personel Sisteminde Toplu Sözleşme- Kemal ÇELİK-Müge GÜLEÇ

 

3-Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuzu Taslağı- Hüseyin IŞIK

 

4-Plan Bütçe İlişkisi- Kutluhan TAŞKIN

 

5-Kesin Hesap ve Muhasebat Uygulamaları - Yusuf GEBZELİ