AnaSayfa
 
ABS Kodlamasına İlişkin Ekonomik Sınıflandırmada Son Yıllarda Yapılan Değişiklikler

Ekonomik (Gider) Sınıflandırma
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni  2019  03.5.1.12 - Çağrı Merkezi Hizmeti Alım Giderleri
 Değişiklik 2019  05.2.9.17 - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'na 05.2.9.17 - Yatırım Ofisi'ne

Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni  2018  01.3.1.03 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
Yeni 2018   01.3.1.04 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
Yeni  2018  01.3.2.03 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Yeni 2018   01.3.2.04 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Yeni 2018   01.3.3.03 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
Yeni 2018   01.3.3.04 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
Yeni 2018   01.3.4.03 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
Yeni 2018   01.3.4.04 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
Yeni 2018   01.3.5.03 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
Yeni 2018   01.3.5.04 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
 Yeni2018   01.3.9.03 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
 Yeni2018  01.3.9.04 - 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
 Değişiklik2018  01.4 - Geçici Personel 01.4 - Geçici Süreli Çalışanlar
 Değişiklik2018 01.5.1.02 - Geçici Köy Korucularının Ücretleri  01.5.1.02 - Güvenlik Korucularının Ücretleri 
 Değişiklik 2018  02.4 - Geçici Personel 02.4 - Geçici Süreli Çalışanlar
 Yeni2018  03.4.9.06 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri 
 Yeni2018   03.5.7.05 - Arabuluculuk Ücreti Giderleri 
  Yeni 2018 05.4.6.96 - Tarımsal Sulama Elektrik Desteği 
 

Niteliği
 Yılı Kodun İlk HaliKodun Yeni Hali
 Yeni 2017  01.1.1.02 - Taban Aylığı
 Yeni 2017  01.1.1.03 - Yurtdışı Aylığı 
Yeni
2017
 01.2.1.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücretleri 
Yeni
2017
 01.2.2.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları 
 Yeni 2017   01.2.3.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ödenekleri 
 Yeni 2017  01.2.4.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 
 Yeni 2017  01.2.5.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları 
 Yeni 2017  01.2.6.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 
 Yeni 2017  01.2.9.06 - Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 
Değişiklik
2017
 05.3.1.12 - Avrupa Gençlik Merkezine 05.3.1.12 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına
 Yeni 2017  05.4.6.92- Tarımsal Arazi Edinme Faiz Desteği 
Yeni  2017  05.4.6.93- Büyük Baş Damızlık Hayvan Alım Desteği 
 Yeni 2017  05.4.6.94- Sertifikalı Fidan Üretim Desteği Ödemeleri
 Yeni 2017  05.4.6.95- Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği 

Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
2016
 01.1.5.03 - Ek Ders Ücretleri 
Yeni
2016
 01.1.5.04 - Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapsamında Ödenen Ücretler 
Yeni
2016
 01.4.1.06 - Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri 
Yeni
2016
 01.4.4- Ek Ödemeler
Yeni
2016
 01.4.4.04- 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
Yeni
2016
 05.1.1.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
 Yeni 2016  05.3.1.15- Türkiye Maarif Vakfına
Yeni
2016
 07.1.6.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
Yeni
2016
 08.1.6.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
Yeni
2016
 05.4.6.88- Beş Dekar Altındaki Küçük İşletme Desteği
Yeni
2016
 05.4.6.89- Genç Çiftçilere Proje Desteği
Yeni
2016
 05.4.6.91- Sera Elektrik Desteği
Yeni
2016
 05.8.2.03- Türkiye Akreditasyon Kurumuna Verilen Paylar
Yeni
2016
 07.1.9.28- Devlet Yükseköğretim Kurumlarına Bölgesel Kalkınma Destekleri 
 Yeni 2016  07.1.9.29- Türkiye Maarif Vakfına
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
2015
 03.5.1.11- Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
Değişiklik
2015
05.1.1.05- Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'ye 05.1.1.05- tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne
Yeni
2015
 05.4.6.86- Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği Ödemeleri
Yeni
2015
 05.4.6.87- Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği
Yeni
2015
 05.6.5.03- Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi’ne (2018 yılında kod listelerinden çıkarıldı.)
Yeni
2015
 07.2.5.03- Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi’ne (2018 yılında kod listelerinden çıkarıldı.)
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
  2014  
 01.1.5.02- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
Yeni
  2014  
 01.4.3- Sosyal Haklar
Yeni
2014
 01.4.3.04- 657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
Yeni
2014
 03.4.9.04- Mültecilerin Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurulma Giderleri
Değişiklik
2014
 03.4.5.02- Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri 03.4.9.05- Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri
Yeni
2014
 03.5.1.10- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
Yeni
2014
 05.1.9.02- Vakıflar Genel Müdürlüğüne
Yeni
2014
 05.2.9.21- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Değişiklik
2013
 05.8.2.01- Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Verilen Paylar 05.8.9.06- Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Verilen Paylar
 
 
Ekonomik (Gelir) Sınıflandırma

Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
 Yeni  2019   04.6.1.26- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Elde Edilen Yurt Yatak Ücret Gelirleri
 Yeni 2019  04.6.1.27- Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Gelirleri
Yeni  2019  04.6.1.28- Spor Toto-Loto Pay Gelirleri
 Yeni 2019  04.6.1.97- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Elde Edilen Diğer Özel Gelirler
 Yeni 2019  04.6.1.98- Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Elde Edilen Diğer Özel Gelirler


Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
       Yeni 2018  01.3.2.82- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 
 Yeni 2018 04.1.1.04- BM'den Alınan Bağış ve Yardımlar 
 Yeni 2018 04.1.2.04- BM'den Alınan Bağış ve Yardımlar
Yeni
2018
 04.5.1.14- YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri 
 Yeni 2018  05.2.5.30 - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44. Maddesi Gereğince Alınan Paylar 
 Yeni 2018  05.2.5.31 - 4634 Sayılı Şeker Kanununun 2/A Maddesi Gereğince Alınan Katılım Payı
 Yeni 2018  05.3.4.17- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı 
 Yeni 2018  05.3.4.18- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı
 Yeni 2018  05.3.4.19- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 
 Yeni2018   05.3.4.20- 7143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 13. Fıkrasına Göre Tahsil Edilen Gelirler 
 Yeni 2018  05.9.1.30- 2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler 
 Yeni 2018  05.9.1.31- OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği 
 Yeni 2018  05.9.1.32- 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Tahsil Edilen Yapı Kayıt Belgesi Gelirleri
 Yeni 2018   05.9.1.33- Bedelli Askerlik Gelirleri
 Yeni 2018  06.1.9.05- Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Gelirleri (4706 sayılı Kanun 4. Md) 
 Yeni 2018  06.1.9.06- Yapı Kayıt Belgeli Taşınmaz Satış Gelirleri 


Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
 Yeni 2017  03.1.1.20- Mavi Kart Satış Bedeli
 Yeni 2017  03.1.1.21- Yabancı Çalışma Belgesi Satış Bedeli
 Yeni2017   03.1.1.22- Çalışma İzni Muafiyeti Satış Belgesi
 Yeni 2017  03.6.3.04- Ormancılık Faaliyetleri İçin Arazi İzin Bedeli Geliri 
Yeni
2017
 03.6.3.05- Ağaçlandırma Bedeli Geliri 
 Yeni 2017  05.3.4.14- 7020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı 
 Yeni 2017  05.3.4.15- 7020 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı 
 Yeni 2017  05.3.4.16- 7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 
 Yeni2017  05.9.1.27- Özelleştirme Fonu Nakit Fazlası Karşılığı Gelirleri 


Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
2016
 01.3.2.81- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 
 Yeni 2016  03.1.2.48- Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler
 Yeni 2016  03.1.2.98- 667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri 
Değişiklik
2016
 03.2.1.19- GSM 900 Frekans Tahsis Bedeli 03.2.1.19- Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapı Yetkilendirme Gelirleri
 Yeni 2016  04.5.1.12- YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri
 Yeni 2016  04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri 
Yeni
2016
 04.6.1.25- Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ayrılan Gelirler 
Yeni
2016
 05.2.5.29- 6001 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesinin 5 inci Fıkrası Gereğince Tahsil Edilen Hazine Payı 
Değişiklik
2016
 05.2.6.12- Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarının İşletme Hakkı Devir Payları 05.2.6.12- Maden ve Jeotermal Kaynak Ruhsat Saha Devir Payları
Değişiklik
2016
 05.2.7.02- Özel Finans Kurumları Katılım Payı  05.2.7.02- Banka Dışı Mali Kuruluşlar Katılım Payı
Yeni
2016
 05.3.4.11- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı 
Yeni
2016
 05.3.4.12- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı 
Yeni
2016
 05.3.4.13- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 
 Yeni 2016  05.9.1.28- KKTC’ye Su Temini Projesi Kapsamında Elde Edilen Gelirler 
 Yeni 2016  05.9.1.29- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Reasürans Prim Geliri *
Yeni
2016
 08.1.6.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan 
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
2015
 03.1.1.18- İşyurtları Kantin Satış Gelirleri
Yeni
2015
 03.1.1.19- Bağımsız Denetçi Kimlik ve Mühür Ücret Gelirleri
Yeni
2015
 03.1.2.47- 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Tebligat ve Bilirkişi Ücret Gelirleri
Yeni
2015
 03.1.2.49- Su Yapıları Denetim Hizmet Gelirleri 
Yeni
2015
 03.2.1.29- Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belge Ücret Gelirleri
Değişiklik
2015
 05.1.7.01- Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri 05.1.7.01- İç Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
Yeni
2015
 05.1.7.02- Dış Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
Yeni
2015
 05.3.2.12- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları (2018 yılında kod listelerinden çıkarıldı.)
Yeni
2015
 05.3.2.13- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları
Yeni
2015
 05.9.1.26- Sulama Tesisi İşletme Gelirleri
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
   2014   
                                                                                            01.6.7.02- Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisans Harçları 
Yeni
2014
 04.6.1.24- Cami, Mescit ve Kur'an Kursu Müştemilatı Gelirleri
Yeni
2014
 05.2.5.28- Askeri Kantin ve Askeri Müze Gelirlerinden Alınan Hazine Payı
Yeni
2014
 05.3.4.08- 6552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
Yeni
2014
 05.3.4.09- 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı
Yeni
2014
 05.3.4.10- 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
Yeni
2014
      05.9.1.21- 6360 sayılı Kanunun Geçici Madde 1/25 inci Fıkrası Gereğince Alınan Gelirler
Yeni
2014
      05.9.1.22- YİKOB’lar Tarafından Yürütülecek Hizmetler Karşılığı Elde Edilen Gelirler
Yeni
2014
 05.9.1.23- 6360 sayılı Kanun Kapsamındaki Diğer Geçici Gelirler
Yeni
2014
      05.9.1.24- Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen Gelirler
Yeni
2014
      05.9.1.25- 6100 Sayılı Kanun Gereği İdarece Ödenen Gider Avanslarından Kullanılmayan Tutarlara İlişkin Gelir Tahsilatı
Niteliği
Yılı
Kodun İlk Hali
Kodun Yeni Hali
Yeni
2013
 03.2.1.28- Arabuluculuk Sicili Gelirleri
 Yeni
2013
 04.5.1.10- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
Yeni
2013
      04.5.1.11- YÖK Yurtdışı Destekleri
Yeni
2013
 05.2.5.26- Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri
Yeni
2013
 05.2.5.27- Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinden Alınan Eğlence Vergisi Genel Bütçe Payı
 
* Kod listelerinde renklendirilmiş bölümler son güncellemede dahil edilmiştir.                                                                                                                                      Son Güncelleme: 9 Ekim 2018 - 14:00