AnaSayfa
 
V. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Bolu

Bolu’da gerçekleştirilen ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Genç Osman YARAŞLI’nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile kamu idareleri strateji geliştirme birimlerinden toplam 102 kişi katılmıştır.

 

“V. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nın birinci günü iç kontrol ve iç denetim konularına ayrılmış olup sırasıyla;

- Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, “Kurumsal Risk Yönetimi”,

- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Şafak Birol ACAR “Risk Yönetimi Teknik ve Uygulamaları”,

- Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Albay Ali Tayyar ERAY “Jandarma Genel Komutanlığı İç Kontrol Uygulamaları”,

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cüneyt GÜLER “Risk Yönetimine İç Denetimin Katkısı”,

- Sayıştay Başkanlığı Baş Denetçi Abdullah ALTINTAŞ “İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü”

başlıklı sunumlarını yapmışlar ve günün sonunda çalışmaların değerlendirilmesi yapılmış ve daha sonra birinci gün yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve soru ve cevapların alındığı bölümle birinci gün çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplantının ikinci günün ilk bölümü uygulamalarda karşılaşılan sorunlara ayrılmıştır.

İkinci günün öğleden önceki bölümünde;

-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Cüneyt AKSOY “Taşıt Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”,

-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Mehmet BEZİK “Harcırah Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”,

-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önder İNCE “İşçi ve Sözleşmeli Personelin Sigorta Primine Esas Kazanç Unsurlarının Kapsamı, İşçilerin Başka Kamu Kurumlarında Geçici Olarak Görevlendirilmesi, Fazla Çalışma Ücreti ve Geçici İşçilerin Zorunlu Olarak Emekliye Sevklerinin Gerektirdiği Mali İşlemler”,

konulu sunumlarını yapmışlardır.   

İkinci günün öğleden sonraki bölümünde ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin IŞIK “Program Esaslı Performans Bütçe: Model Önerisi” konulu sunumunu yapmıştır.

İkinci gün sonunda Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK toplantının genel değerlendirmesini yapan bir konuşma yapmış ve daha sonra, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Genç Osman YARAŞLI’nın ve katılımcı kurumlar adına ise Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Memet ATASEVER’in kapanış konuşmaları ile iki günlük çalışmalar sona ermiştir.

Katılımcı Listesi

 
Sunumlar

1-Kurumsal Risk Yönetimi - Mehmet BÜLBÜL                                                                         

 

2-Risk Yönetimi Teknik ve Uygulamaları - Şafak Birol ACAR

 

3-Jandarma Genel Komutanlığı İç Kontrol Uygulamaları - Albay Ali Tayyar ERAY

 

4-Risk Yönetimine İç Denetimin Katkısı - Cüneyt GÜLER

 
5-İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Sayıştay'ın Rolü - Abdullah ALTINTAŞ
 

6-Kamu Taşıtları - M. Cüneyt AKSOY

 

7-Harcırah Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar - Mehmet BEZİK

 
8-Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku - Önder İNCE
 

9-Program Bazlı Performans Bütçe - Hüseyin IŞIK

 

Fotoğraflar