AnaSayfa
 
Bakanlar Kurulu Kararları
 
 
 Mali ve Sosyal Haklarda Yapılan Artışlara İlişkin Kararlar

 
 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 83/7148 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
 1994/5593 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
 2000/457 sayılı Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar
 2002/3729 sayılı 631 sayılı KHK Kapsamında Yer Alan İdarelerin Personelinin Aylık ve Ücret Artışlarına İlişkin Karar
 2003/5753 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kapsamında Yurdışına Gönderilen Görevlilere İlişkin Karar
 2009/15191 sayılı Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin Karar
 2005/8681 sayılı Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
 2006/10303 sayılı 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca yapılacak Ödemelere İlişkin Karar
 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karar
 2008/13694 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar
 2014/7140 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar