AnaSayfa
 
2013 Yılı Bütçe Gerekçesi
2013 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ (TÜMÜ)  
İÇİNDEKİLER 
BÖLÜM I - BÜTÇE PERFORMANSI 
BÖLÜM II - ORTA VADELİ MALİ PLAN(2013-2015) 
BÖLÜM III - 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BÖLÜM IV - GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
BÖLÜM V - GİDER POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VI - BORÇLANMA POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
BÖLÜM VII - KAMU PERSONEL SİSTEMİ
BÖLÜM VIII - SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
BÖLÜM IX - KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER 
BÖLÜM X - ÖZELLEŞTİRME 
BÖLÜM XI - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER 
BÖLÜM XII - DİĞER HUSUSLAR