AnaSayfa
    Ana Menü    Hakkında    Tarihçe
 
Tarihçe

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) 5.6.1936 tarihli ve 2996 sayılı “Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun”la kurulmuş olup, aynı Kanunun yedinci maddesine göre Genel Müdürlüğün görevleri;

- Genel bütçe kanunu tasarıları ile kanunun gerekçesini hazırlamak,
- Bütçenin uygulanmasına yönelik işlemleri yapmak, ödenek kayıtlarını tutmak,
- Ek ödenek taleplerini değerlendirmek,
- Gider taahhütlerini kontrol etmek ve harcamaya yönelik sözleşmeleri tetkik ederek tescil etmek,
- Giderleri etkileyecek her türlü kanun tasarılarını inceleyerek bunlar hakkında görüş belirtmek ve
- Katma bütçelere ait bütçe işlemlerini yapmak

olarak belirtilmiştir.

Yine aynı Kanuna göre Merkez Daireleri Muhasebe Müdürlükleri BÜMKO’ya bağlı olarak teşkilatlandırılmıştır.

03.04.1950 tarihli ve 5655 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile BÜMKO’nun görevleri yeniden düzenlenmiş olmakla beraber esaslı bir değişiklik yapılmamıştır.

14.02.1983 tarihli ve 178 sayılı “Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yle Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri yeniden düzenlenmiştir.

 
GENEL MÜDÜRLER

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak görev yapmış olan personel görev süreleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

SIRAADI VE SOYADIBAŞLADIĞI TARİHAYRILDIĞI TARİH
1Seyit Ahmet CEMAL YEŞİL01.08.1936 19.09.1938
2Mehmet Hulusi AYKENT21.09.193821.01.1942
3Hadi HÜSMEN22.01.1942 29.06.1949
4Ekrem ŞAHENK01.07.194923.06.1950
5Muhiddin GÜRÜN23.06.195021.12.1951
6Sait Naci ERGİN 02.01.1952 31.03.1954
7Hikmet SAĞCI31.05.1957 28.04.1961
8M. Rıza TURGAY22.03.1963 18.04.1967
9H. Necdet TANER31.10.1967 13.09.1971
10S. Turan KIVANÇ13.09.197105.11.1973
11M. Nihat TEZER05.11.1973 28.05.1975
12Sümer ORAL28.05.1975 05.06.1977
13A. Feyyaz SANCAR 14.12.1977 14.07.1978
14Erciş KURTULUŞ 17.07.1978 07.12.1979
15Ertuğrul KUMCUOĞLU 07.12.197912.01.1981
16Biltekin ÖZDEMİR23.02.198118.03.1987
17Erdoğan ÖNER18.03.198730.07.1997
18Durmuş ÖZTEK 30.07.199727.05.2003
19Dr. Hasan GÜL20.06.200327.04.2006
20Naci AĞBAL27.04.200612.06.2009
21İ.İlhan HATİPOĞLU17.07.200929.02.2016
22 
H.Abdullah KAYA
29.02.2016 
02.07.2016
23 
Hakan AY 
02.07.2016 
 

         Maliye Bakanlığı albümünün Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak  görev yapmış olan
         personelle ilgili bölümü için tıklayınız.