AnaSayfa
 
Kamu İç Mali Kontrolü Eğitim ve Rehberlik Dairesi

Kamu İç Mali Kontrolü Eğitim ve Rehberlik Dairesinin Görevleri;

 


Kamu iç mali kontrolü alanında;

1-Eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

2-Seminer, sempozyum, panel vb. etkinlik ve faaliyetleri düzenlemek.

3-Kamu idarelerince düzenlenecek eğitim programlarını yönlendirmek.

4-Eğitim yöntemleri (metodları) belirlemek ve yaymak.

5-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri