AnaSayfa
 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin Görevleri; nin Görevleri;
 

1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;

- Sağlık Bakanlığı,

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

- Devlet Personel Başkanlığı,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

- Türkiye İş Kurumu,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü,

- Mesleki Yeterlilik Kurumu,

- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,

- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.

2- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.

3- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

4- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri