AnaSayfa
 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin Görevleri;


1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;
- Sağlık Bakanlığı,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
- Devlet Personel Başkanlığı,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
- Türkiye İş Kurumu,
- Vakıflar Genel Müdürlüğü,
- Mesleki Yeterlilik Kurumu,
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,
bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.
2- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.
3- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.
4- Verilecek diğer görevleri yapmak.


Dairelerin Ortak Görevleri