AnaSayfa
 
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinin Görevleri;

1- İç Denetim Koordinasyon Kuruluna sekreterya hizmeti vermek.

2- 5018 sayılı Kanun uyarınca İDKK’nın merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde iç denetim alanında gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak ve Kurulun görüşüne sunmak.

3- İç denetim otomasyon projesini yürütmek.

4- İç denetim eğitim çalışmalarına katkı sağlamak.

5- İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Web Sayfasının içerik yönetimini yürütmek.

6- Verilecek diğer görevleri yapmak.


Dairelerin Ortak Görevleri