AnaSayfa
 
Performans Esaslı Bütçeleme Eğitimi - 20 Haziran 2007


Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan ve bu yıl performans programı hazırlaması öngörülen 44 (kırkdört) kamu idaresinden ve Bakanlığımızdan katılımlarıyla toplam 117 (yüzonyedi) kişiye 20.06.2007 tarihinde OECD Çok Taraflı Vergi Merkezinde “Performans Yönetimi ve Bütçeleme, Performans Programlarının Hazırlanması, Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi” konularında eğitim verilmiştir.

Bu çalışmalara yoğun ilgi gösteren ve aktif katılım sağlayan değerli katılımcılara teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalara da katılım sağlanmasından büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.


Eğitim Sunuları

 Stratejik Plan ve Performans Programı     Esin NANGIR
 Devlet Bütçe Uzmanı            

 Pilot Uygulamalar I --

 

 Pilot Uygulamalar II --

 Performans Programının Hazırlanması ve Türkiye İstatistik Kurumu Örneği Ebru YENİCE
 Devlet Bütçe Uzmanı

 Performans Yönetimi ve Bütçeleme A.Bahadır YILDIZ
 Daire Başkanı

 Performans Programı --

 Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi Ebru YENİCE
 Devlet Bütçe Uzmanı

 Faaliyet Raporları Hakan DİLMEN
 Devlet Bütçe Uzmanı