AnaSayfa
 
Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi

 Yükseköğretim Hizmetleri Dairesinin Görevleri;

1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;

- Yükseköğretim Kurulu,

- Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.

2- Vakıf Üniversitelerine yapılacak olan Devlet Yardımı miktarını belirlemek.

3- Bakanlar Kurulu Kararına esas teşkil edecek yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı paylarını belirlemek.

4- Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine ve Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarına yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

5-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri