AnaSayfa
 
Bütçe Araştırmaları ve Analiz Dairesi

Bütçe Araştırmaları ve Analiz Dairesinin Görevleri;


1-
Bütçenin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak.

2- Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin bütçe ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yapmak.

3-  Ekonomik ve mali analizler yapmak ve değerlendirme raporları yazmak.

4- Orta ve uzun vadeli alternatif makro ekonomik ve mali politikalar geliştirmek. 

5- Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların etkilerini tahmin etmek.

6- Ekonometrik ve istatistiksel analizler yapmak, duyarlılık analizi, uzun vadeli tahminler, zaman serisi analizi ve güvenirlilik analizleri yoluyla mali sürdürülebilirliği test etmek ve ekonomik göstergeler ile bütçe verileri arasındaki ilişkileri belirlemek.

7-Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan yayınlara ilişkin değerlendirmeler
yapmak ve raporlar hazırlamak.

8- Merkezi Yönetim Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporlarını hazırlamak ve yayımlamak.

9- Merkezi yönetim kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri kapsayan yıllık Genel Faaliyet Raporunu hazırlamak ve yayımlamak.

10- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri