AnaSayfa
 
Bütçe Politikası Dairesi

Bütçe Politikası Dairesinin Görevleri; nin Görevleri;
 

1-Orta vadeli mali plan ve bütçe çağrısını hazırlamak.

2-Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetveller ile bütçe gerekçesinin hazırlık çalışmalarını koordine etmek.

3-Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin 3 aylık basın bildirileri ve basın toplantısı metinleri ile tablo ve diğer bilgileri hazırlamak.

4-Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki bütçe sunuş konuşmalarını hazırlamak ve bütçe görüşmeleri sırasında Bakana sorulan soruları cevaplandırmak.

5-Orta vadeli program çalışmalarına katkı sağlamak.

6-Merkezi Yönetim bütçe büyüklüklerini takip etmek.

7-Bakan tarafından yapılacak sunum ve konuşma metinlerinin hazırlanması sürecinde Genel Müdürlük Daireleri bazında eşgüdümü sağlamak.

8-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri