AnaSayfa
 
Genel Müdürlüğümüz Misyonu ve Vizyonu

 

Genel Müdürlüğümüzün;

Misyonu; Mali Politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaştırmak, Hükümetçe belirlenen politika ve hedeflere uygun bütçe hazırlamak, bütçe uygulamalarını yönlendirmek ve kontrol etmektir.

Vizyonu; Başta ekonomi politikasını oluşturan idareler olmak üzere Türk Kamu Yönetimi içinde; kendisinden beklenen politika üretme ve uygulama sürecine ilişkin tüm işlevlerde örnek gösterilen; ulusal ve uluslararası düzeyde gösterilen iyi uygulama örnekleri içinde yer alan; çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için uygun çalışma ortamı sunabilen bir genel müdürlük olabilmektir.