AnaSayfa
 
Personel Mevzuatı Dairesi (II)

Personel Mevzuatı Dairesi (II) nin Görevleri;
 

1-Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin aylık ve diğer mali hakları (ek ders ücretleri ve makam tazminatı hariç),

2-Öğretim elemanlarının aylık ve diğer mali hakları ( makam tazminatı hariç),

3-Kamu idarelerinin yeniden yapılandırma sürecinde personelin geçişi ve bunların mali haklarına ilişkin düzenlemeler,

4-Devlet memurlarına ödenen fazla çalışma ücretleri,

5-Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine döner sermayeden yapılan ödemeler,

6-Avukatların vekalet ücretleri,

7-4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca fark tazminatı ve şahsa bağlı haklara ilişkin uygulamalar,

8-Devlet Memurlarına yapılan giyecek ve yiyecek yardımı,

9-Geçici köy korucularının mali hakları,

10-Personel Kanunları ve diğer kanunlarla düzenlenmiş ve Devlet memurları ile diğer kamu personeline ödenen tayın bedeli, ek tazminat, ek ücret, ödeme, ek ödeme, huzur hakkı, huzur ücreti, ikramiye, ödül, prim ve benzeri haklar,

konularına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

11-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri