AnaSayfa
 
Yatırım Hizmetleri Dairesi

Yatırım Hizmetleri Dairesinin Görevleri;


1-5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

- Türkiye Su Enstitüsü,

- Orman Genel Müdürlüğü,

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

- Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı,

- Karayolları Genel Müdürlüğü,

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

- Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü,

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.

2- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.

3- Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Hizmetleri ve Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Hizmetlerine yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

4- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri