AnaSayfa
 
Yatırım Hizmetleri Dairesi

Yatırım Hizmetleri Dairesinin Görevleri;


1-5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
- Türkiye Su Enstitüsü,
- Orman Genel Müdürlüğü,
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
- Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı,
- Karayolları Genel Müdürlüğü,
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,
- Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü,
- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.
2- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.
3- Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Hizmetleri ve Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Hizmetlerine yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.
4- Verilecek diğer görevleri yapmak.


Dairelerin Ortak Görevleri