AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Aralık
 
Aralık

- Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülür.
- Merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce Resmi Gazetede yayımlanır.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar tespit edilir.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara uygulanacak iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tespit edilir.
- Kamu idarelerinin harcama birimleri taşınır mal icmal cetvelini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kamu idarelerinde seyahat kartından yararlanacak olanlarla ilgili genel yazı yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mahsup dönemi süreleri de dikkate alınmak suretiyle genel bütçeli idarelerin aralık ayı Türkiye mizanı çıkarılır ve yılsonu devir işlemleri yapılır.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca boş sürekli işçi kadrolarından uygun görülenlere ilişkin Başbakan oluru alınır.
- Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu hazırlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin ocak ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında genelge yayımlanır.