AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Ağustos
 
Ağustos
- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Maliye Bakanlığı (BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı arasında bütçe görüşmelerine başlanır.
- Kamu idareleri yıllık performans programı idarelerinin mali hizmetlerbirimi tarafından hazırlanır.
- Devlet Personel Başkanlığınca idarelerin kadro değişiklik taleplerine ilişkin görüş yazısı Başbakanlığa ve ilgili idarelere gönderilir.
- Kamu işveren kurulu ile kamu görevlileri sendikaları arasında toplu görüşmelere başlanır.
- Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kadro görüşme sonuçları kamu idarelerine bildirilir.
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca izleyen yıla ait açıktan ve naklen atama talepleri ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.