AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Haziran
 
Haziran

- Hazine Müsteşarlığınca devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller düzenlenir ve kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanmak üzere en geç haziran ayının 15’ine kadar Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilir.
- Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu yayımlanır.
- İçişleri Bakanlığı, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu hazırlar ve bir örneğini Sayıştay ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim kapsamındaki idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları ile mahalli idarelere ilişkin genel değerlendirmeleri de içeren genel faaliyet raporu kamuoyuna açıklanır ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden gelen kesin hesap cetvelleri konsolide edilerek kesin hesap kanunu tasarısı hazırlanır ve kesin hesap kanun tasarısının eki cetvellerin bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, ay sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa ve bir örneği de Sayıştaya gönderilir.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
- Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve kamu idarelerinin temsilcileri arasında kadro görüşmeleri yapılır.