AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Mayıs
 
Mayıs

- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) döner sermayeli işletmelerin, sermaye hareketleri, karlılık durumları, borç ve alacak ilişkileri ile nakit durumlarının tahmin ve takip edilebilmesi için, ayrı ayrı ve konsolide edilmiş bilanço ve gelir tablosunu içeren döner sermaye işletmelerinin bilanço ve gelir tablosu yayımlanır.
- Kamu idareleri kesin hesaplarını bütçe uygulama sonuçlarını dikkate alarak hazırlar ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderirler.
- Kamu idarelerince taşınır icmal cetvelleri düzenlenir ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilir.
- Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
- Kamu idareleri, kadro değişikliklerini ve serbest bırakmaya ilişkin taleplerini mayıs ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) ve Devlet Personel Başkanlığına gönderir.